اخبار ورزشی

بروزترین اخبار ایران و جهان

خداحافظی خداداد عزیزی از فوتبال

خداحافظی خداداد عزیزی از فوتبال


بازیکن سابق و محبوب تیم ملی با گل خود در سال 96 به استرالیا در یاد و خاطر ایرانی ها ماند و هنوز هم این بازیکن محبوبیت خود را در دل های مردم ایران حفظ کرده است .
خداحافظی خداداد عزیزی از فوتبال

ماجرای درگیری خداداد عزیزی


روز بازی فجر سپاسی شیراز و پیام مشهد در ورزشگاه ثامن بود که پیام مشهد با دریافت گل دوم در نیمه دوم از فجر سپاسی شکست خورد .
در انتها که بازی به پایان رسید شاهد درگیری خداداد عزیزی و تعدادی از همراهان او با خبرنگار شیرازی بودیم . شدت درگیری زیاد بود به طوری که خبرنگار شیرازی بعد از درگیری زیاد به بیمارستان منتقل شد .
بنا به گفته های خداداد عزیزی این فرد خبرنگار نبوده و در جایگاه ویژه نشسته بوده و در انتهای بازی شروع به کری خواندن و فحاشی و به کار بردن الفاظ بد کرده بود.
خداداد عزیزی درباره این ماجرا گفت : کسی را به خاطر صلوات فرستادن کتک نمیزنند ؛ او فحاشی کرده بود و حقش بود که کتک بخورد .
خداداد با رضایت گرفتن از شاکی آزاد شد و در جلسه کمیته انضباطی که فردای روزی آزادی اش بود نیز گریه کرد . ولی این کار باعث محرومیت یک ساله او از فوتبال شد .
خداداد عزیزی در این باره افزود :
طی دو سه روزی که گذشت خبرنگاران من را خیلی ناراحت کردند و مطالبی بر ضد من نوشتند ، مطالبی که مستحقشان نبودم و حق من در فوتبال ایران این نبود . از شریفی رئیس کمیته انضباطی میخواهم که مرا همیشه از فوتبال محو کند  و در صورتی که رای مخالفی به این بدهند من هرگز به فوتبال برنخواهم گشت .